foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

                  

 

Rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie Nr 24/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 48

 

Rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 16/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 48

Zarządzenie Nr 15/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 48

Zarządzenie Nr 12/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 48

Zarządzenie Nr 11/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 48

Zarządzenie Nr 10/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 48

Zarządzenie Nr 9/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 48

Zarządzenie Nr 8/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 48

Zarządzenie Nr 7/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 48

Zarządzenie Nr 5/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 48

Zarządzenie Nr 4/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 48

Zarządzenie Nr 1/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 48

Zarządzenie Nr 21/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 48

Zarządzenie Nr 20/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 48

 

Rok szkolny 2019/2020

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 25 MAJA 2020

ZASADY ORGANIZACJI KONSULTACJI STACJONARNYCH DLA KLAS IV-VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48 W WARSZAWIE
Organizacja zajęć w klasach I-III w Szkole Podstawowej Nr 48 w Warszawie
Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad korzystania z biblioteki szkolnej w czasie epidemii COVID 19
Zasady korzystania z boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 od 18 maja 2020 r.
ZASADY ORGANIZACJI STACJONARNYCH ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48 W WARSZAWIE

Zarządzenie Nr 7/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 48

Zarządzenie Nr 8/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 48

Zarządzenie Nr 9/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 48

Zarządzenie Nr 11/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 48

Zarządzenie Nr 13/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 48

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38