foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

                  

 

AKADEMIA ŁYŻWIARSKA EURO 6

Zajęcia Akademii Łyżwiarskiej „Euro 6” odbywają się dwa razy w tygodniu na Torwarze:

Poniedziałek     godz. 16.30 – 17.15 (zajęcia na lodzie)

Środa               godz. 15.30 – 16.15 (balet)

Środa               godz. 16.30 – 17.15 (zajęcia na lodzie)

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 48 są dowożeni na Torwar  przez Świetlicę Szkoły. Odbiór dzieci po zajęciach przez Rodziców.

Składka członkowska uczestników Akademii Łyżwiarskiej w sezonie 2020/2021 wynosi 300 zł, płatna na konto klubu do 6 dnia każdego miesiąca.

Dla klubu oraz Akademii przewidziano możliwość udziału w treningach, które organizujemy w soboty w godz. 7.45 - 8.30.

Wszystkim uczestnikom zajęć przypominamy o konieczność posiadania aktualnych badań lekarskich.

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na naszym FB https://www.facebook.com/MUKSEuro6 oraz na stronie http://www.euro6.pl/

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38