foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

                  

 

 Tytuł projektu:

"Klucz do potęgi"

 

Regulamin projektu „Klucz do potęgi”

Oświadczenie uczestnika Projektu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

Dane projektu:

Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna

Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 – 30.10.2019

 

Wartość projektu: 704 726,25 zł.

Kwota dofinansowania: 669 349,25 zł.

 

 

Cel główny: rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół nr 22 oraz Szkoły Podstawowej nr 48
w Warszawie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację zajęć dodatkowych dla 459 uczniów, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 85 nauczycieli oraz tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu TIK.

 

Grupa docelowa: 459 uczniów (279 dziewcząt, 180 chłopców) i 85 nauczycieli (71 kobiet, 14 mężczyzn) Zespołu Szkół nr 22 oraz Szkoły Podstawowej nr 48 w Warszawie.

 

Wybrane działania realizowane w projekcie:

 • zajęcia informatyczne: bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, robotyka, MS Excel
  w biznesie;
 • zajęcia matematyczne np. koło zainteresowań matematyką, wyrównawcze z matematyki;
 • zajęcia rozwijające postawy innowacyjności i kreatywności, umiejętność pracy
  w grupie w tym rozwijanie uzdolnień przedsiębiorczych;
 • zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych np. przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia wyrównawcze z chemii, geografii, chemia i biologia w doświadczeniach.
 • zajęcia językowe np.: język angielski, język hiszpański, język niemiecki zawodowy, język francuski.
 • szkolenia dla nauczycieli np.:
  • TIK w szkole - wykorzystanie narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć;
  • Prezentacja PREZI – kurs podstawowy i zaawansowany;
  • Kurs montażu filmowego;
  • Nauczanie metodą eksperymentu.

 

Zakupy realizowane w projekcie m.in:

 • 41 Laptopów wraz z oprogramowaniem,
 • 4 projektory multimedialne,
 • 3 zestawy interaktywne (tablica interaktywna + projektor multimedialny) wraz z oprogramowaniem do tablic interaktywnych,
 • 10 zestawów klocków do robotyki: Lego WeDo i Lego Mindstroms ev3,
 • 2 kamery i aparat fotograficzny,
 • Dygestorium laboratoryjne,
 • Wizualizer,
 • Mikroskop z kamerą,
 • Pomoce dydaktyczne i wyposażenie sali przyrodniczej m.in.: zestaw do klasyfikacji skał i minerałów, zestaw do badania powietrza w walizce terenowej, walizka Eko – badacza Ekolabbox, stacja meteorologiczna, zestaw skał i minerałów, zestaw ekologiczny do badania wody,
 • Gry planszowe dla uczniów rozwijające kompetencje matematyczne oraz postawy niezbędne na rynku pracy tj. kreatywność, przedsiębiorczość, umiejętność pracy zespołowej,
 • Zakup podręczników i słowników na zajęcia językowe.

 

Wartość zakupów zaplanowanych dla szkół w projekcie to 222 050,00 zł.

 

ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU” KLUCZ DO POTĘGI” W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48

                                                  Klasy I-III

                Nazwa zajęć

   Nauczyciel prowadzący

Zajęcia wyrównawcze-logopedyczne

M.Siebielec, E.Podlipska

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

E.Falińska, I.Migas

”Zmyślne ruchy”- kinezjologia edukacyjna

I.Migas, E.Długosz

Teatralne zabawy słowem w języku angielskim

A.Kuryś

Koło zainteresowań- Robotyka

D.Burdun

                                                Klasy IV-VI

Koło zainteresowań -Robotyka

D.Burdun, I.Piotrowska

Projekt edukacyjny- Lekcje z klasą

M.Michowska

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

E.Wiktor-Sass, M.Mikulska

Wielka Gra-gry edukacyjne

I.Zambrowska, B.Kowalska

Teatralne zabawy słowem w języku angielskim

A.Kuryś

Zajęcia przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu

H.Rogowska

                 Klasy VII oraz oddziały gimnazjalne

Zajęcia z geografii

W.Szulik

Koło j.niemieckiego

A.Politańska

Koło j.francuskiego

H.Leszczyńska

Zajęcia z matematyki

E.Wiktor-Sass

Zajęcia z chemii

K.Mazur

Koło zainteresowań z przedsiębiorczości

I.Wójcik

Projekt-„ Czym skorupka…”

I.Wójcik

                                                 

 

 

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38