foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

                  

 

Projekt Akademia Sztuki Myślenia (POWR.03.01.00-00-EF10/16) realizowany przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Akademia Sztuki Myślenia (ASM) jest autorskim pomysłem grupy pedagogów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt ma na celu wzmocnienie i wsparcie uczniów wybranych szkół w sztuce myślenia, ze szczególnym uwzględnieniem samodzielności namysłu i jego krytycznej wartości.

W pracy z uczniami wykorzystane są metody aktywizujące, a także różne formy doskonalące formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych. Promowane jest rozwijanie kompetencji związanych z wnioskowaniem i krytycznym myśleniem. Zajęcia ASM pogłębią podstawę programową z j. polskiego i rozszerzą ją o aspekt filozoficzny.

 

Zajęcia stanowią swoisty trening, wprowadzający uczniów w proces samokształcenia, który jest składową kompetencji rozwijania samodzielności myślenia. Po zakończeniu zajęć uczniowie będą mogli wykorzystywać zdobyte kompetencje na innych przedmiotach, a także w aktywnościach pozaszkolnych.

Więcej informacji: http://www.pedagog.uw.edu.pl/pedagog.php?id=6119

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38