foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

                  

 

Prace plastyczne wykonane przez uczniów klas szóstych. Temat: Zwierzę.

Inicjał to w historii książki pierwsza litera tekstu lub jego partii, na przykład rozdziału, wyróżniająca się wielkością (jest dużo większa niż inne litery na stronie), barwą, często bardzo ozdobna. Stosowana była w rękopisach i najstarszych książkach drukowanych (inkunabułach). Współcześnie inicjał to początkowa litera imienia lub pierwsze litery imienia i nazwiska.
Oglądamy prace uczniów klas piątych, nawiązujące do dawnych ksiąg. Inicjały, a właściwie monogramy są bardzo ozdobne. Wymowa prac jest niezwykle istotna. Nasi mali artyści tworząc je nawiązali do swoich pasji, a także do pochodzenia swoich nazwisk. 

Piękne rzeźby ulubionych zwierząt stworzyli uczniowie klas czwartych w ramach lekcji plastyki.

W ramach lekcji plastyki, uczniowie klas siódmych wykonywali prace plastyczne na temat „Sen o Warszawie”.

Koszyczki do święconki wykonane przez uczniów klasy 2a 

O czym marzą dzieci? O podbojach kosmicznych, przygodach superbohatera, podróżach w czasie, ale równie ważne jest dla nich poznawanie świata, szczęście swoje, innych ludzi, zwierząt i całej planety.
Poniżej piękne prace plastyczne ilustrujące marzenia dzieci z klasy 2a.

Oto praca Varvary Fedorovej z klasy 1c, wykonane na podstawie opowiadania Magdy Siebielec. Zawierało ono szczegółowy opis kuchni, a ćwiczenie sprawdzało stopień zrozumienia tekstu.

Papierowe wiatraki, wykonane przez uczniów klasy 2a.

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38