foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

                  

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW


Szanowni Rodzice, uprzejmie informujemy, że wydawanie posiłków w stołówce szkolnej rozpoczniemy od 2 września(czwartek)Wpłata za posiłki dokonywana jest z góry za następny miesiąc żywieniowy. Termin płatności za obiady to 28 dzień każdego miesiąca poprzedzającego kolejny miesiąc. Wyjątkiem jest wrzesień, w którym opłaty dokonujemy do 6 września.

Cena obiadu na rok szkolnym 2021/2022 wynosi:

KLASY I-III -11 zł

KLASY IV-VIII-12 zł

Podwieczorek-4 zł

OPŁATA ZA OBIADY W PAŹDZIERNIKU

KLASY  I-III -obiad-231zł
                    obiad z podwieczorkiem-315 zł
                    podwieczorek-84 zł
KLASY  IV-VIII-obiad-252 zł
                        obiad z podwieczorkiem-336 zł

Dane do przelewu:
KANMAR Maria Szewczyk 27-go Grudnia 6 04-665 Warszawa
Santander 86 1500 1878 1218 7006 3431 0000
Tytułem SP48,imie i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc

W przypadku nieobecności dziecka w szkole prosimy o odwołanie posiłku sms-em nr.tel.695 19 36 44 do godziny 9 tego samego dnia. Zwrot za odwołane obiady odliczają Rodzice przy opłacie za kolejny miesiąc.
Osoby korzystające z OPS lub DBFO proszeni są o dostarczenie decyzji. Bez aktualnego dokumentu obiady nie będą wydawane.
Chęć korzystania z obiadów należy zgłosić poprzez wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej do stołówki lub przekazanie wychowawcy. Deklaracja jest dostępna do pobrania na stronie szkoły.
Osoby, które zalegają z opłatami za ubiegły rok, będą mogły korzystać z obiadów po uprzednim uregulowaniu zaległości.

Z poważaniem
Maria Szewczyk

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38