foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

                  

 

Nr konta Rady Rodziców
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr.48 im. Adama Próchnika
ul. St. Sempołowskiej 4,
00-574 warszawa
NIP: 526-222-59-55

 
Regulamin Rady Rodziców - pdf
Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2020/21 - pdf
 
konto Rady Rodziców prowadzone jest w BNP Paribas Bank Polska SA 
 nr 35 1600 1462 1866 4394 2000 0001
 
 Przewodniczącym Rady Rodziców jest Pan Czcibor Powęska

 

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38