foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

                  

 

Wsparcie dzieci w walce z wadami kręgosłupa

Europejski Program Przeciwdziałania Chorobom Kręgosłupa, w ramach którego uczniowie klas 1 – 3 mają zapewnioną bezpłatną kompleksową opiekę fizjoterapeutyczną/rehabilitacyjną.

Więcej informacji: Program Przeciwdziałania Chorobom Kręgosłupa (orthosrehabilitacja.pl)

Sięgnij po więcej

Sięgnij po więcej! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy.

 

Nasz pomysł na wychowanie

„Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym, dobrym przykładem, a jeśli to nie odnosi skutku, to przykładem odstraszającym.”                                                                                                                                        Albert Einstein
Wartości w naszym życiu- to autorski program nauczycieli realizowany w klasach IV-VI.
Zadaniem priorytetowym jest wspieranie rozwoju uczniów poprzez kształtowanie postaw „wychowanie do wartości” w zakresie: wielokulturowości, integracji społecznej, świadomości ekologicznej.
Program realizowany jest aktywnymi metodami polegającymi na działaniu uczniów, wykorzystując ich ciekawość poznawczą i kreatywność. Motywuje uczniów do własnego rozwoju poprzez stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi.
Obejmuje cykl spotkań uczniów w postaci: apeli, inscenizacji, debat, pracy zespołowej i indywidualnej

Więcej informacji znajdziecie TUTAJ

 

Rozczytana szkoła

U nas panuje moda na czytanie
„Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie - w każdym razie wygra...”
                                                                                                                                                Henryk Sienkiewicz

Projekt edukacyjno-wychowawczy, którego celem jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
Skierowany jest do wszystkich podmiotów w szkole, czyli: uczniów i ich rodziców oraz pracowników szkoły.
Działania projektowe wzbogacone są realizacją programów zewnętrznych „ Cała Polska czyta dzieciom”, projektu „Bookcrossing”, konkursu  „Wielka Liga Czytelników”.
Zaplanowane do realizacji zadania dla poszczególnych klas mają różnorodne formy a celem jest dążenie do zapoznania uczniów z bogatym światem książek i pokonywanie.stereotypowego podejścia do lektury.

Więcej informacji znajdziecie TUTAJ

Wiem, jak powstaje książka

Wiem, jak powstaje książka, to projekt dofinansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Ma on na celu rozwijanie zainteresowań związanych z książką i czytelnictwem wśród uczniów naszej szkoły.
W ramach programu prowadzone są zajęcia plastyczno – techniczne, podczas których uczestnicy wykonują książki w różnorodnych formach. Tworzenie przez uczniów każdego rodzaju książki poprzedzone jest wprowadzeniem historycznym w postaci prezentacji multimedialnej oraz pokazu fotografii i ilustracji z albumów poświęconych historii pisma i druku. Uczestnicy wykonują swoje prace podczas warsztatów „krok po kroku”.
Dodatkowo uczniowie biorą udział w cyklu wycieczek do różnych ośrodków kultury związanych z powstawaniem książki: jej drogą od autora do czytelnika.
Dzięki projektowi biblioteka szkolna otrzymała:
- urządzenie wielofunkcyjne;
- sztalugę malarską;
- teatr kamishibai: dwie skrzynki butai oraz zestawy ilustracji;
- oryginalne materiały plastyczne potrzebne do tworzenia książek w różnych formach.

Więcej informacji znajdziecie TUTAJ

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38