foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

                  

 

 

Rok szkolny

01.09.2020- 31.08.2021

I półrocze

02.09.2020- 29.01.2021

II półrocze

01.02.2021- 25.06.2021

Zimowa  przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2020 r.

Ferie  zimowe

                                                         

04.01 – 17.01.2021r.

Wiosenna  przerwa świąteczna

1 - 06.04 2021r.

Egzamin 8 klas SP

Maj 2021 – Termin ustali OKE

Dni ustawowo wolne od zajęć

11.11- środa

01.01- piątek

06.01-środa

03.05-poniedziałek

03.06– Boże Ciało- czwartek

Zakończenie zajęć dydaktycznych

25.06.2020

Wakacje

26.06. 2021– 31.08.2021

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 

I półrocze roku szkolnego 2020/2021

II półrocze roku szkolnego 2020/2021 

Zebrania  obowiązkowe                                                 

02.09.2020 –

KLASY 1 i 4 – w formie stacjonarnej- godz.17

Pozostałe klasy 2-3.09  spotkania online

 

22.12.2020- Należy  podać propozycje ocen uczniom! Podpisy rodziców osób „zagrożonych” + PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY

 

07.06.2021- poniedziałek

Należy podać propozycje ocen! + PODSUMOWANIE Działań wychowawcy i pracy szkoły

 

„ Dni otwarte” 

10.12.2020

18.11.2020

08.10.2020

10.03.2021

14.04.2021

12.05.2021

     

 

 

Uroczystości szkolne- terminarz

Uroczystość

Termin

Ślubowanie klas pierwszych SP

14.10.2020- środa

Akademia z okazji  Święta Niepodległości     

12-13.11.2020- czw/pt

Andrzejki klasowe                                                                

27.11.2020 – piątek

Jasełka szkolne                                                                    

Na godz. wychowawczych –

17-18.12

Bal ósmoklasisty

ustalą wychowawcy

Dzień wiosny/ Festiwal Radosnej Twórczości

19.03.2021- piątek

Uroczystość z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 – go maja

04.05.2021

„Dzień otwarty szkoły”

Zebrania informacyjne dla kandydatów, promocja szkoły

Do ustalenia przez Zespół ds. promocji

SP – LUTY

Dzień Sportu / Plebiscyt Na Najlepszego Sportowca Szkoły           

1 czerwca 2021 r

Festyn Rodzinny

29 maja 2021r – sobota

Zakończenie roku szkolnego

25.06.2021 r.

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38