foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

                  

 

Lp. Dokument Pobierz
1. Statut .pdf
2.  Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 48 .ppsx
3.

Program profilaktyczno - wychowawczy dla Szkoły Podstawowej 2021- 2022

.pdf
4.  Roczny Plan Pracy Szkoły 2021/2022  .pdf
5. Podanie o przyjęcie do szkoły .pdf
6. Godziny pracy .pdf
7. Numery telefonów wewnętrznych .pdf
8.  Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu .pdf
9. Regulamin Oddziałów Sportowych  .pdf
10. Zarządzenia w sprawie opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych .pdf
11. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy .pdf
12. Rezygnacja z opieki podczas dojazdów na treningi .pdf
13. Szkolny program doradztwa zawodowego .pdf
14. Kodeks równego traktowania .pdf
15. Kryteria oceniania  
16. Program doradztwa zawodowego realizowany w klasach VII i VIII .pdf
 17. Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego   .pdf
18. Regulamin świetlicy .pdf
19. Strategia Przygotowania i Zarządzania Szkołą w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 .pdf
20. Procedura spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą .pdf
21 Ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie SP48 od 1.IX.2021 r. w czasie zagrożenia epidemicznego .pdf 

 

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38