foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

                  

 

Lp. Dokument Pobierz
1. Statut .pdf
2.  Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 48 .ppsx
3.

Program profilaktyczno - wychowawczy dla Szkoły Podstawowej na lata 2017- 2022

.pdf
4.

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH W KLASACH IV - VIII

Aneks nr 1 z dnia 24.09. 2019 r.

.pdf
5.

 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH W KLASACH I - III

.pdf

6. Roczny Plan Pracy Szkoły 2019/2020  .pdf
7. Koncepcja pracy zespołu szkół .pdf
8.    
9. Podanie o przyjęcie do szkoły .pdf
10. Godziny pracy .pdf
11. Numery telefonów wewnętrznych .pdf
12.  Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu .pdf
13. Regulamin Oddziałów Sportowych  .pdf
14. Zarządzenia w sprawie opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych .pdf
15. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy .pdf
16. Rezygnacja z opieki podczas dojazdów na treningi .pdf
17. Szkolny program doradztwa zawodowego .pdf
18. Kodeks równego traktowania .pdf
19. Kryteria oceniania  
20. Program doradztwa zawodowego realizowany w klasach VII i VIII .pdf
 21. Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego   .pdf
22. Regulamin świetlicy .pdf
23. Strategia Przygotowania i Zarządzania Szkołą w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 .pdf
24. Procedura spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą .pdf

 

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38