foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

                  

 

Wiem, jak powstaje książka, to projekt dofinansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Ma on na celu rozwijanie zainteresowań związanych z książką i czytelnictwem wśród uczniów naszej szkoły.


W ramach programu prowadzone są zajęcia plastyczno – techniczne, podczas których uczestnicy wykonują książki w różnorodnych formach. Tworzenie przez uczniów każdego rodzaju książki poprzedzone jest wprowadzeniem historycznym w postaci prezentacji multimedialnej oraz pokazu fotografii i ilustracji z albumów poświęconych historii pisma i druku. Uczestnicy wykonują swoje prace podczas warsztatów „krok po kroku”.
Dodatkowo uczniowie biorą udział w cyklu wycieczek do różnych ośrodków kultury związanych z powstawaniem książki: jej drogą od autora do czytelnika.

Dzięki projektowi biblioteka szkolna otrzymała:
- urządzenie wielofunkcyjne;
- sztalugę malarską;
- teatr kamishibai: dwie skrzynki butai oraz zestawy ilustracji;
- oryginalne materiały plastyczne potrzebne do tworzenia książek w różnych formach.

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38