foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

                  

 

Celem rządowego programu Książki naszych marzeń jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.    
Dzięki dodatkowemu wsparciu finansowemu zakupiono książki wskazane,  podczas Ogólnopolskich Wyborów Książek, przez czytelników biblioteki naszej szkoły. Plebiscyt odbywał się w marcu 2015 r.
Informujemy, że każdy czytelnik ma ciągłą możliwość składania swoich propozycji do zakupów, poprzez głosowanie na Książkę Miesiąca.

     
Klasy 1-3 SP Klasy 4-6 SP Klasy 1-3 GIM
 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38