foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

                  

 

Kryteria oceniania w Szkole Podstawowej Nr 48

 

Przedmiot SP  

Język polski 

4 SP - .pdf
5 SP - .pdf
6 SP - .pdf
7 SP - .pdf
8 SP - .pdf

 
Plastyka 

4 SP - .pdf
5 SP - .pdf

6 SP - .pdf
7 SP - .pdf

 
 Geografia 5 SP - .pdf
6 SP - .pdf
7 SP - .pdf
8 SP - .pdf 
 
 Biologia 5 SP - .pdf
6 SP - .pdf
7 SP - .pdf
8 SP - .pdf
 
 Przyroda  4 SP - .pdf  
 Matematyka

4 SP - .pdf

5 SP - .pdf

6 SP - .pdf
7 SP - .pdf
8 SP - .pdf

 
 Religia

4 SP - .pdf
5 SP - .pdf
6 SP - .pdf

7 SP - .pdf

8 SP - .pdf

 
 Język angielski

1 SP - .pdf

2 SP - .pdf

3 SP - .pdf

4 SP - .pdf

5 SP - .pdf

6 SP - .pdf

7 SP - .pdf

8 SP - .pdf

 
 Informatyka

4 - .pdf
5 - .pdf
6 - .pdf

7 - .pdf

 8 - .pdf
 
Wf  4 SP - .pdf
5 SP - .pdf
6 SP - .pdf
7 SP - .pdf
8 SP - .pdf
 
 Historia  4 SP - .pdf
5 SP - .pdf
6 SP - .pdf
7 SP - .pdf
8 SP - .pdf
 
 WOS  8 SP - .pdf  
Edukacja wczesnoszkolna 1-3 SP - .pdf   
 EDB  8 SP - .pdf  
 Technika  4 - .pdf
5 - .pdf
6 - .pdf
 
 Fizyka  7 SP - .pdf
8 SP - .pdf
 
 Chemia  7 SP - .pdf  
     
     
     
 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38