foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

                  

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Barwy jesieni wokół naszej Szkoły”
Miłośnikom fotografii proponujemy wykonanie pracy w dowolnej technice przedstawiające okolice naszej Szkoły, z uwzględnieniem wspaniałych barw jesieni.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby, tworząc prace indywidualne lub prace rodzinnych zespołów.

ZASADY UCZESTNICTWA
Każdy z autorów może przekazać do biblioteki lub sali plastycznej (nr 42) jedną pracę – fotografię, format A- 4, wykonaną w dowolnej technice, do 20 listopada 2021.

Do pracy należy dołączyć opis:
tytuł pracy, imię, nazwisko, klasa ucznia lub nazwę rodzinnego zespołu – imię, nazwisko, klasa przedstawiciela zespołu rodzinnego

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38