foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

                  

 

Podaruj radość - konkursy dla klas 1-3 Podaruj radość - konkursy dla klas 4-8
   
 
 Konkurs „Podróż Misia Wędrowniczka”  Konkurs Fotograficzny „Ćwicz w domu” 
 - regulamin konkursu - regulamin konkursu
   
„MASKA DLA MEDYKA”  Podaruj radość - "Wiersz dla seniora"
- regulamin konkursu

 - regulamin konkursu

- wyniki konkursu

- DPS im. Matysiaków w Warszawie - podziękowanie

 
 "KONKURS PATRIOTYCZNY"  Konkurs „Mistrzowie interpretacji”
- regulamin konkursu  - regulamin konkursu

 

 

 

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38